Audiomateriaalit

Mediatuotanto

Alla löytyy sarja podcast nauhoituksia jotka koostuvat asiantuntijoiden kommenteista kunniaan liittyvästä väkivallasta ja monikulttuuristen nuorten näkökulmista seksiin, uskontoon, vähemmistästressiin, ja tasa-arvoon.

1. Kunniaan liittyvä väkivaltatyö, Tampere

Miten laaja kunniaan liittyvä väkivalta suomessa on? Missä kunnoissa uhrit ovat? miten kunniaan liittyvän väkivallan parissa tehdään työtä?

Tässä Rajoja ylittävä dialogikulttuurin hankepäällikkö Nana Blomqvist keskustelee Sarin kanssa, joka on kriisityöntekijänä väkivaltayksikössä Settlementti Tampere Ryllä.

2. Kunniaan liittyvä väkivaltatyö, Turku

Miten tunnistaa ja puuttua kunniaan liittyvään väkivaltaan esimerkiksi koulussa?

Rajoja ylittävä dialogikulttuuri -hankkeen hankepäällikkö Nana Blomqvist keskustelee Turun Auralan settlementin Sopu työntekijöiden Hannanehin ja Ainon kanssa siitä miten kunniaan liittyvää väkivaltaa voi tunnistaa ja miten siihen voi puuttua.

Myös alla olevat videot voi kuunnella podcasteina. Kasvomme tai kuva ei paljon muutu keskustelun aikana.

3. Kolmiosainen keskustelu Eva Tawasolin kanssa

Kunniaväkivalta – keskustelu Eva Tawasolin kanssa jakso 1/3 Laki ja ihmisoikeussopimukset
Kunniaan liittyvä väkivalta – keskustelu Eva Tawasolin kanssa 2/3 Yhteisöjen sisäiset valtarakenteet
Kunniaväkivalta – keskustelu Eva Tawasolin kanssa 3/3 Trauma -ja opetustyötä osana kotoutustyötä

Myös alla olevat videot voi kuunnella podcasteina katsomatta videota. Emme muutu kuvassa paljoakaan nauhoituksen aikana.

4. Neliosainen keskustelu nuorten aikuisten kanssa seksistä uskonnosta, ristipaineesta, syrjinnästä ja tasa-arvosta


Vähemmistöstressi
Uskonto ja seksi
Nuoren kasvaminen kulttuurien ristipaineessa
Toimiiko uskonto tasa-arvon jarrupalana?