Rajoja ylittävä dialogikulttuuri

Uusia metodologia työkaluja ja materiaaleja yhteiskehittämisen kautta tasa-arvotyön, kotouttamistyön ja kasvatustyön tekemiseen. Hankkeen infrastruktuuri on lähtökohtaisesti monikielinen.

Mediatuotanto

Vähemmistöstressi
Uskonto ja seksi
Nuoren kasvaminen kulttuurien ristipaineessa
Toimiiko uskonto tasa-arvon jarrupalana?

Toteuttaja

HUB Turku ry

Lisätietoja hankkeesta antaa hankepäällikkö Nana Blomqvist nana(at)hubturku.com.

Ydinryhmässä ovat myös:

Johanna Liipola (kansainvälisen yhteistyön asiantuntija)
Juhani Koivuviita (pedagogi)
Thierry Francis Mbabane (toimittaja)
Rewan Kakl (valokuvaaja)
Juho Vainio (tuotekehittäjä)

Meillä on lisäksi laaja yhteistyökumppaneiden verkosto ja laajennamme sitä hankkeen aikana.

Tavoitteet

Hankkeen tavoite on kehittää metodologiaa ja malleja demokratiakasvatukselle, jossa fasilitoidaan nuorten, yhteiskuntaryhmästä ja sukupuolesta riippumatta, aktiivista yhteiskuntatoimijuutta sekä työelämässä että muissa yhteiskuntatoiminnoissa ja yhteiskuntakehityksessä. Tässä hankkeessa yhdistyy kasvatus, mediatyö ja työtapojen kehittäminen, missä nuoret otetaan mukaan aktiivisina toimijoina sisällöntuotannossa, työelämän ja tuotekehityksessä.

Keskitymme hankkeessa tiettyihin aihepiireihin, jotka vaativat erityishuomiota nyky-yhteiskunnassa.

Luomme uusia metodologisia malleja:
1. Yhteiskuntapolarisaation vastaiseen työhön
2. Tasa-arvotyöhön, myös etnisten vähemmistöjen tarpeita huomioon ottaen
3. Kotouttamisen kipeiden kohtien tematisointiin käytännön työssä ja mediassa
4. Purkamaan työmarkkinan ja muun yhteiskunnan toimijuuden etnistä segregaatiota
5. Digitalisaation tuomiin kasvatuksellisten haasteiden kohtaamiseen.


Tässä hankkessa tuotetaan toimintamalleja, joissa luodaan tila yhteisölliselle dialogille ja toimintatapa joka tuo yhteen monikulttuurinen yhteiskunta, sukupuolet ja sukupolvet.

Pidempiaikaisena tavoitteena on luoda uusia työkaluja sekä julkiselle sektorille että kolmannen sektorin toimijoille. Nämä työkalut ovat esimerkiksi työpajamalleja, materiaaleja opetuskäyttöön ja koulutuspaketteja joita voidaan tarjota ohjaajille ja pedagogeille.

Toimintasuunnitelma

Hankkeen työtapa on yhteiskehittäminen, eli metodologiamme ytimessä on vuorovaikutteinen työtapa ja tapahtuu avoimessa dialogissa kohderyhmien kanssa.

Työtavat ovat interaktiivisten työpajamallien kehittäminen ja toteuttaminen kouluissa, kolmannen sektorin toiminnoissa ja HUB Turun tiloissa. Osana toimintaa tuotetaan materiaaleja opetus -ja viestintätarkoituksiin, joista hyötyvät julkinen sektori ja kolmannen sektorin toimijat.

Hankkeen materiaalituotanto viestintä- ja opetustarkoitukseen:

 • temaattista valokuvatuotantoa
 • sarjakuvastrippejä
 • podcasteja
 • muita ajankohtaisia materiaaleja, jotka syntyvät hankeprosessin aikana
 • lyhytelokuva nuorten kohtaamisesta pornon kanssa

Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti nuoret 17–29-vuotiaat, mutta digitalisaatioon ja kotoutumiseen liittyvissä aiheissa on tärkeää tuoda eri sukupolvet yhteen.

Hanke toteutetaan kolmessa eri vaiheessa. Ensimmäisen jakson on rahoittanut Aluehallintovirasto.

Vaihe 1 – 6 kuukautta, hankkeen ensimmäinen pilotointi

Tämän pilottijakson aikana toteutamme

 1. Työpajatoimintaa kouluissa, pohjana jo toteutetussa tasa-arvohankkeessa Vem é man hankepäällikön laatimat ja testaamat työpajakonseptit ruotsinkielisissä kouluissa.
 2. Viisi työpajaa kaikenikäisille HUB Turun tiloissa, avataan teemat
  1. Erilaiset tavat, joihin on reagoinut kohdatessaan itselleen vieraan kulttuurin muodossa tai toisessa
  2. Digitalisaation haitat (esimerkiksi riippuvuudet) ja hyödyt (esimerkiksi tehokkaat työkalut), ja sen tuoma kasvatustarve tällä alueella
  3. Kosmopolitanismi ja monitaustainen yhteiskunta
  4. Nykymaailman ja tulevaisuuden ammatit
  5. Media

Tämän lisäksi tuotamme näihin työpajateemoihin liittyen podcasteja, sarjakuvastrippejä, meemejä ja valokuvakokoelmia, jotka kuvastavat osallistujien hahmotuksia, tietoja ja taitoja näistä aiheista.

Hankkeemme rakentuu näille periaatteille:

 • demokraattiset arvot: vapaus, tasa-arvo, tasavertaisuus ja osallistumisoikeus
 • Suomen perustuslaki
 • journalistiliiton periaatteet ja ohjeet
 • opetussuunnitelman periaatteet tasa-arvo- ja demokratiakasvatuksen tavoitteista
 • tasa-arvolaki

Ohjausryhmä

 • Nina Pietikäinen – Turun tyttöjen talon johtaja
 • Essi Hillgren – Turun ammattikorkeakoulu, MESH – Verkostot ja mentorointi maahanmuuttajien työllistymisen tukena
 • Afrah Al Bayaty – Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen asiantuntija ja Vigor seksuaaliterveysmentori
 • Katri Arnivaaraa – Turun kaupunki, asiakkuudet ja osallisuus
 • Hannu-Pekka Huttunen – Maahanmuuton erikoisasiantuntija

Tutkijat

 • Matthew Hall (Arden University)
 • James Bartlett (Arden Univeristy)
 • Þórður Kristinsson (University of Iceland)
 • Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir (Univeristy of Iceland)
 • Christian Mogensen (Center for Digital Pædagogik)

Muut neuvonantajat

 • Rauhanliitto
 • Hannaneh Mahmoodian
 • Mohammed Yousif
 • Liban Abdi