Hankkeet

Ydintoiminnan lisäksi, Hub Turku ryllä on tällä hetkellä kaksi eri hanketta meneillään, josta toinen syntyi toisesta. Rajoja ylittävä dialogikulttuuri mistä myös synty ja eriytyi We Deserve Better kampanja.

Rajoja Ylittävä dialogikulttuuri syntyi Hub synergian tuloksena yhteisistä intohimoista luoda dialogisuuttaa ja tukea nuorten yhteiskuntatoimijuuttaa taustasta, tai sukupuolesta riippumatta.
Hankesivu: Rajoja ylittävä dialogikulttuuri

We Deserve Better syntyi taas Rajoja Ylittävä dialogikulttuuri -hankkeen sisällä tapahtuvassa synergiassa HangFlow Ryn nuorten kanssa kun halusimme luoda kampanjan rasistista syrjintää vastaan saadaksemme aikaan rasismin ja siihen liittyvä vähemmistöstressin ja terveyshaitat näkyviksi.
Hankesivu: We Deserve Better

Näistä voi kysyä lisää hankepäälliköltä Nana Blomqvist: nana(at)hubturku.com