Tavoitteemme on luoda valtakunnallisia malleja ja materiaaleja demokratioatyön vahvistamiseksi koulutussektorilla, kotouttamistyössä, ja päätöksenteossa. 

Toimintaamme kuuluu pääasiassa mediatyö, koulutusmateriaalien ja konseptien jalostaminen ja työpajatoimintaa nuorten kanssa kouluissa ja kolmannen sektorin toiminnoissa. Teemat johon paneudumme koulukäynneillä ovat mediakasvatus (digitalisaation tuoma kasvatus -ja medialukutaitopaine), tasa-arvo ja ihmisoikeudet.

Pitkäaikainen tavoitteemme on tukea nuorten tasavertaista yhteiskuntatoimijuutta, sekä työmarkkinoilla -että yhteiskunnan muilla alueilla.

Toimintamme on lähtökohtaisesti monikielinen.

Tarjolla olevat työpajat oppilaille

Hanketta on tähän asti rahoittanut Aluehallintovirasto, Stiftelsen för Åbo Akademi ja 7 Mars fonden.

Lisätietoja hankkeesta antaa hankepäällikkö Nana Blomqvist nana(at)hubturku.com.

Mediatuotanto

Alla löytyy hankkeen mediatuotanto- ja taiteelliset materiaalit. Viisioisainen artikkelisarja kunniaan liittyvästä väkivallasta, ja yhdeksän osainen podcastsarja jotka koostuvat asiantuntijoiden kommenteista kunniaan liittyvästä väkivallasta ja monikulttuuristen nuorten näkökulmista seksiin, uskontoon, vähemmistöstressiin, ja tasa-arvoon. Lisäksi hankkeessa on tuotettu syrjintämuotoihin liittyvää taidetta joita jalostetaan opetusmateriaaleiksi syrjinnänvastaisessa työssä. 

Hankkeen artikkelit      Hankkeen audiomateriaalit  

Hankkeen taidetuotanto

Hanke mediassa

Ajankohtaista

Hanke aloitti 2020, ja jatkuu 2021. Vuonna 2020 keskityimme paljon nuorten kanssa työskentelyyn työpajojen, podcast nauhoituksien ja tapahtumien kautta. Koronapandemian takia muutimme toimintaamme muotoja hiukan vuonna 2021. Keväällä olemme pitäneet etätyöpajoja ja seminaareja nuorille ja tutkijoille tasa-arvoon liittyen monikultturisessa yhteiskunnassa.

Kesällä järjestimme ulkoilmanäyttelyn Love Crossing Boundaries (Rajoja ylittävä rakkaus) missä tematisoimme rajoja ylittäviä syrjintämuotoja nuorten taitelijoiden Rewan Kakil ja Saara Ainan teoksilla. Kehitämme myös hankkeen teemoihin liittyviä koulutuskonseptejä, ja näyttelyn teoksista jalostetaan myös opetusmateriaalia. Opettajat ja muut nuorten kanssa työskentelevät ovat tervetulleita ottamaan yhteyttä yhteistyön merkeissä.

Rajoja Ylittävä rakkaus – ulkoilmanäyttely elävöitti Luostarinvälikadun 12.6 – 20.8 välisen ajan. Nyt teoksia voi katsoa digitalisessa muodossa tästä  

Käynti näyttelyssä ja siihen liittyvä paneelikeskustelu oli myös osa vuoden 2021 Aboagora symposiumia.

Hankkeen ydinryhmässä vuonna 2021 ovat myös:

Johanna Liipola (kansainvälisen yhteistyön asiantuntija)
Juhani Koivuviita (pedagogi)
Thierry Francis Mbabane (toimittaja)
Juho Vainio (tuotekehittäjä)
Rewan Kakil (taitelija)
Saara Aina (taiteilija)

Tavoitteet

Hankkeen tavoite on kehittää metodologiaa ja malleja demokratiakasvatukselle, jossa fasilitoidaan nuorten, etnisestä taustatsta, yhteiskuntaryhmästä ja sukupuolesta riippumatta, aktiivista yhteiskuntatoimijuutta sekä työelämässä että muissa yhteiskuntatoiminnoissa ja yhteiskuntakehityksessä. Tässä hankkeessa yhdistyy kasvatus, mediatyö ja työtapojen kehittäminen, missä nuoret otetaan mukaan aktiivisina toimijoina sisällöntuotannossa, työelämän ja tuotekehityksessä.

Keskitymme hankkeessa tiettyihin aihepiireihin, jotka vaativat erityishuomiota nyky-yhteiskunnassa:

 • Yhteiskuntapolarisaation vastaiseen työhön
 • Tasa-arvotyöhön, myös etnisten vähemmistöjen tarpeita huomioon ottaen
 • Kotouttamisen kipeiden kohtien tematisointiin käytännön työssä ja mediassa
 • Purkamaan työmarkkinan ja muun yhteiskunnan toimijuuden etnistä segregaatiota
 • Digitalisaation tuomiin kasvatuksellisten haasteiden kohtaamiseen

Tässä hankkeessa tuotetaan toimintamalleja, joissa luodaan tila yhteisölliselle dialogille ja toimintatapa joka tuo yhteen monikulttuurinen yhteiskunta, sukupuolet ja sukupolvet. Työpajamme ovat aina vuorovaikutteisia.

Pidempiaikaisena tavoitteena on mahdollistaa sen että järjestöjen hankeluontoinen työ ja osaaminen voisi vakiintua julkisen sektorin puolelle etnisen ja sukupuolittuneen syrjinnän ja sen haittavaikutuksien ehkäisemiseen opetuksessa, terveydenhuollossa ja kotouttamistoimissa. 

Toimintasuunnitelma

Hankkeen toiminta koostuu näistä:

 1. Työpajatoimintaa kouluissa
 2.  Mediatuotanto jossa nuoret osallistuvat sisällöntuottamisessa
 3.  Yhteistyö kahden tutkimushankken kanssa
 4. Yllä listattujen toimien perusteella täytäntöönpanokelpoisia strategioita syrjinnän ja niiden haittavaikutuksien kitkemiseksi. Tästä tehdään julkaisu joka julkaistaan sekä digitaalisesti -että painettuna.

Tutkimushankkeet:
A. Siirtolaisinstituutin ja Åbo Akademin psykologian laitoksen poikkitieteellinen tarkastus ja kartoitus turvallisen aikuisen merkityksestä kotouttamisessa ja yhteiskuntaan kiinnittymisessä
B. Tasa-arvotyön vaikuttavuusmittausta yhteistyössä kahden psykologian tutkijan kanssa Arden Universitystä.

Tutkimusaineiston kerääminen tapahtuu hankkeen puitteessa, ja analyysin toteuttaa Yliopistojen ja Siirtolaisinstituutin tutkijat.

Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti nuoret 12–29-vuotiaat, mutta myös heidän kanssa työskentelevät ja päättäjät.

Hankkeen pilotointi

Hankkeen pilottijakson aikana 2020 toteutimme

A. Työpajatoimintaa kouluissa. Näiden työpajojen teemat ovat porno, tasa-arvo, ja maskuliinisuus.

B. Pocasteja missä nuoret ovat mukana sisällöntuottamisessa

C. Mediamateriaalia jonka voi käyttää opetustarkoitukseen viranomaisille kunniaväkivallasta sen äärellä työskennelleiden kanssa.

E. Käynnistimme toimituksellisen kampanjan, We Deserve Better, missä me keräämme kokemustarinoita rasismista. Hankkeeseen ei viuelä ole myönnetty erillistä rahoitusta. Kampanjan sivulle pääsee tästä WDB

Hankkeemme rakentuu näille periaatteille:

 • demokraattiset arvot: vapaus, tasa-arvo, tasavertaisuus ja osallistumisoikeus
 • Suomen perustuslaki
 • journalistiliiton periaatteet ja ohjeet
 • opetussuunnitelman periaatteet tasa-arvo- ja demokratiakasvatuksen tavoitteista
 • tasa-arvolaki

Ohjausryhmä

 • Nina Pietikäinen – Turun tyttöjen talon johtaja
 • Essi Hillgren – Turun ammattikorkeakoulu, MESH – Verkostot ja mentorointi maahanmuuttajien työllistymisen tukena
 • Afrah Al Bayaty – Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen asiantuntija ja Vigor seksuaaliterveysmentori
 • Hannaneh Mahmoudian – Sopu – Varsinaissuomi
 • Katri Arnivaaraa – Turun kaupunki, asiakkuudet ja osallisuus
 • Hannu-Pekka Huttunen – Maahanmuuton erikoisasiantuntija

Tutkijat

 • Matthew Hall (Arden University)
 • James Bartlett (Arden Univeristy)
 • Institutionen för psykologi och logopedi/Åbo Akademi
 • Pekka Kettunen (Siirtolaisinstituutti)

Muut neuvonantajat ja yhteistyökumppanit

 • Rauhanliitto
 • Sopu työ
 • HangFlow
 • Liban Abdi/Vigor
 • RFSU/Ruotsi
 • Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir (Univeristy of Iceland)
 • Christian Mogensen (Center for Digital Pædagogik)
 • Þórður Kristinsson (University of Iceland)
 • Marco Vega/ Män för jämställdhet